Förändringar av lönestrukturen över tid

Här följer några metoder för att förstå förändringar av lönestrukturen och löneläge. I Saco-rapporten Alla dessa siffror hittar du mycket mer.

Lönespridning P90/P10

Att beräkna lönespridningen P90/P10 visar om lönestrukturen blir mer ihoptryck eller om skillnaden mellan de högsta och lägsta lönerna växer. P90/P50 och P50/P10 visar om förändringar av lönestrukturen beror på om det tex är de högsta lönerna som inte hänger med upp eller de lägsta som tex ökar snabbare. Den här analysen intressant att göra för hela gruppen men också för delar av den. Läs mer om Lönespridning.

Relativa löneläget

Från Sveriges ingenjörer fås relativa löneläget för företagets individer jämfört med motsvarande individer inom privat sektor. Uppdelat efter utbildning, kön, ålder, övertidsersättning, chef etc. Bra benchmarking att göra för att identifiera grupper inom företaget som halkat efter. Läs mer om Relativa löneläget

Ranking av löneläget

Från Sveriges Ingenjörer fås en rankinglista där företagets löneläge jämförs andra industriföretag inom Teknikarbetsgivarna. Bra benchmarking att göra. Läs mer om Rankinglistan

Medelöneutveckling

Beräkna medellöneutvecklingen för hela medlemsgruppen eller en delmängd genom att jämföra med ett basår. Intressant att jämföra med tex övriga inom Industrin. Plotta också medellöneutvecklingen på årsbasis för att se oregelbundenheter i utvecklingen.

Visualisering av lönestrukturens förändring

För att rent visuellt se om formen på lönestrukturen har förändrats, om den tex blivit brantare eller mer tillplattad, kan normaliserade lönestrukturer för två olika år jämföras. (Normalisera gör du genom att dividera lönerna med ett basvärde, här är det lönen för examensåret)

Två normaliserade lönestrukturer för olika år

Klicka på bilden för att se den större. Källa: Akademikerföreningen på Scania