Olika revisonsutrymmen för olika grupper

Olika revisonsutrymmen för olika grupper

Här avgörs revisionsutrymmet av vad som krävs för att upprätthålla lönestrukturen. En lönestruktur med fler karriärsteg behöver en större del av revisionsutrymmet, jämfört med märket än en lönestruktur med få karriärsteg. Tillsammans med löneglidningen under året räcker då revisionsutrymmet för att upprätthålla strukturen.

För att det här ska fungera måste grupper med olika lönestruktur gå med på att få olika stort revisionsutrymme. Något som troligen är mycket svårt.