Återkommande särskilda lönejusteringar 

Återkommande särskilda lönejusteringar 

Här uppmärksammas och justeras behov av särskilda lönejusteringar genom punktinvesteringar. Riktat mot grupper som halkat efter.

En effektiv metod som snabbt får genomslag. Kräver dock ofta arbetskrävande insatser för företaget utöver revisionen. Här är också kopplingen mellan prestation och lön otydligare och de som inte omfattas kan uppfatta det som orättvist.