Medellönen sjunker i relation till alla andra

Diagrammet visar medellön för civilingenjörsyrken i relation till medellönen för alla andra yrkesgrupper inom samtliga arbetsmarknadssektorer. År 2003 är medellönen för civilingenjörsyrken knappt en halv gånger större (47 procentenheter). År 2019 en dryg tredjedel större (35 procentenheter).

Utbildning ska löna sig, frågan är vad som är en skälig löneskillnad. Trenden är nedslående och för att bryta den behöver åtgärder vidtas för att förändra lönebildningen. 

Klicka på bilden för att se den större. Källa: SCB strukturlönestatistiken