Medellöneutveckling sjunker i relation till alla andra yrkesgrupper, inom samtliga arbetsmarknadssektorer

Diagrammet visar medellöneutveckling för civilingenjörsyrken jämfört med andra grupper, inom samtliga arbetsmarknadssektorer. År 2013 var medellöneutveckling knappt hälften av andras. Därefter fortsatte den att sjunka. År 2020 är medellöneutveckling för civilingenjörsyrken en dryg tredjedel jämfört med andra grupper, inom samtliga arbetsmarknadssektorer. En minskning med 12 procentenheter.

Klicka på bilden för att göra den större. Källa: SCB strukturlönestatistik. Diagrammet är framtaget av Sveriges Ingenjörer i enlighet med Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) rapport Dags för större lönespridning? 2016. Basår 2003.