Lön vid befordringstillfälle

Utöver revisionutrymmet krävs strukturpåslag för att upprätthålla lönestrukturen för ingenjörsyrket. I praktiken innebär det att alla befordringstillfällen måste tas tillvara. När ett karriärsteg tas i form av ny tjänst, ökat ansvar eller vid höjda krav i befattningen behöver det ge ett lönepåslag.

Lön vid befordringstillfälle