Årlig återkommande lönerevision

För att öka din lön är det viktigt att ha en dialog med din chef över tid om din prestation och vad den är värd för företaget. Om din chef över året indikerar att du ligger på en viss nivå ska denna nivå stämma överens med den nivå du får vid prestationsbedömningssamtalet i samband med lönerevisionsprocessen.

Påslaget för lönerevision procentsatsen varierar varje år och grundar sig på lönerevisionsmatrisen som publiceras av Scania. Matrisen baseras vanligtvis på "Prestations bedömningen” samt ”Internt relativt löneläge".