Marknadslönesatsning

När företaget känner att de har svårt att rekrytera eller behålla kompetenser görs en marknadslöneöversyn. Vilka som får ökad lön bestämmer chefen utgående från företagets identifierade behov.