Återhämtning & Energi

Det finns många föreställningar om återhämtning. Har ni koll på vad som stämmer?

Börja här: 
1. Låt någon läsa upp det första påståendet högt för hela gruppen. 
2. Visa tumme upp om du tror att påståendet är sant. Visa tumme ner om du tror att påståendet är falskt.
3. Prata gemensamt en kort stund om det rätta svaret innan ni går vidare till nästa påstående. 

 • Att vila är det enda som ger återhämtning, oavsett vad man återhämtar sig från och hur man är som person! 
 • Variation i arbetet gällande tempo, uppgifter och plats att arbeta är viktigt för återhämtning på jobbet! 
 • Det räcker bra att vänta med återhämtning till helgen och semestern! 

Svar finns i handboken Starkare tillsammans


Diskussionsfrågor

 • Vad ger dig återhämtning och energi? 
 • Vilken är bästa återhämtningen för dig när du är mentalt trött, efter att ha arbetat koncentrerat en längre tid? 
 • Vad är bästa återhämtningen för dig när du är emotionellt trött, efter att ha haft kontakt med olika personer hela dagen? 
 • Vad är bästa återhämtningen för dig när du är fysiskt trött, efter att ha suttit stilla framför datorn en lång stund? 
 • Har du tips på någon avspänningsövning som du tycker fungerar bra? 
 • Känner du energi när du kommer till jobbet? 
 • Har du energi kvar när du går från jobbet? 
 • Vad behöver du för att få återhämtning och energi på jobbet? 
 • Hur kan vi få till återhämtning under arbetsdagen så att det blir av och sker regelbundet? 
 • Har du förslag på små pauser av återhämtning under arbetsdagen 
 • Har du möjlighet att nyttja raster till att röra på dig kontinuerligt? 
 • Kan du använda pauser på jobbet till återhämtning? 
 • Kan du lägga tankarna på jobbet åt sidan på din lediga tid? 
 • Har du utrymme för reflektion under din arbetsdag? 
 • Hur kan vi få till mikroåterhämtning under perioder av hög stress, då det är extra viktigt, men kan vara som svårast att få till?  
 • Vad gör vi redan idag för att få in återhämtning på jobbet? 
 • Vad skulle vi kunna börja med att göra för att få återhämtning? 
 • Hur kan vi hjälpas åt för att få till återhämtning?