Förtroendevalda

Att vara förtroendevald innebär att företräda de anställda i frågor som rör arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen.

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 1 nov 2016

Exempel på uppdrag som en förtroendevald kan ha är ledamot i den lokala fackstyrelsen, kontaktombud vid MBL-förhandlingar, ledamot eller suppleant i företagets bolagsstyrelser.

Alla Akademikerföreningens förtroendevalda, inklusive styrelsen, jobbar på Scania och driver de fackliga frågorna under sin ordinarie arbetstid. Att vara nära våra medlemmar ser vi som en stor fördel och att finnas ute i organisationen är en förutsättning för att vi ska kunna sköta det fackliga uppdraget på ett bra sätt.
 

Vill du engagera dig i AF?

Det finns flera sätt att engagera sig i AF: som styrelseledamot, kontaktperson eller sitta i valberedningen. Styrelsen och valberedningen väljs av medlemmarna varje år, medan kontaktpersonerna väljs av styrelsen löpande under året. Som kontaktperson kan man jobba inom så gott som alla AF:s arbetsområden: MBL, jämställdhet & mångfald, lön m.m.

Är du intresserad? Skicka då ett mail till AF-brevlådan där du berättar om dig själv, varför du vill engagera dig och vilka områden du är intresserad av.