Kansliet

Vi som har AF-rummet som vår arbetsplats. Välkommen in!

Lisa Lorentzon
Ordförande lisa.lorentzon@scania.com +46762091102
Christina Widén
Vice Ordförande christina.widen@scania.com +46707209210
Emma Collin
Styrelseledamot emma.collin@scania.com +46700883749
bettina Kylefors
Kanslist och förtroendevald bettina.kylefors@scania.com +46707520884