Kansliet

Vi som har AF-rummet som vår arbetsplats. Välkommen in!


Lisa Lorentzon       Ordförande

lisa.lorentzon@scania.com    +46762091102

Christina Widén       Vice ordförande

christina.widen@scania.com     +46707209210

Emma Collin     Styrelseledamot

emma.collin@scania.com    +46700883749

Bettina Kylefors        Kanslist och förtroendevald

bettina.kylefors@scania.com        +46707520884