Kansliet

Vi som har AF-rummet som vår arbetsplats. Välkommen in!

Lisa Lorentzon
Ordförande

Tel: +46 8 553 511 02  
Mobil: +46 76 209 11 02

Email lisa.lorentzon@scania.com

Christina Widén
Vice ordförande

Tel: +46 8 553 827 12 
Mobil: +46 70 720 92 10

Email christina.widen@scania.com

Bettina Kylefors
Kanslist och förtroendevald

Tel: +46 8 553 50 884 
Mobil: +46 70 752 0884

Email bettina.kylefors@scania.com

 

 

Emma Collin
Försäkring- och Pensionsinformatör

Tel: +46 8 553 50 884;

Mobil: +46 70 752 0884

Email emma.collin@scania.com