Kansliet

Vi som har AF-rummet som vår arbetsplats. Välkommen in!

Lisa Lorentzon
Ordförande och kontaktperson lisa.lorentzon@scania.com +46762091102
Christina Widén
Vice Ordförande och kontaktperson christina.widen@scania.com +46707209210
Emma Collin
Styrelseledamot och kontaktperson emma.collin@scania.com +46700883749
bettina Kylefors
Kanslist och styrelseledamot bettina.kylefors@scania.com +46707520884
Lovisa Appelberg
Styrelseledamot och kontaktperson lovisa.appelberg@scania.com +46739501796
Torbjörn Hultberg
Kontaktperson torbjorn.hultberg@scania.com +46855353564