Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för AF representerar dig i MBLer och svarar gärna på frågor. De utses kontinuerligt av AFs styrelse.

 

R&D


Emma Collin     Styrelseledamot

emma.collin@scania.com    +46700883749

Mehran Arefi-Sigaroodi Styrelseledamot

mehran.arefi@scania.com    +46707950289

Åsa Ångman Kontaktperson

asa.angman@scania.com  +46700860637

Charlotte Jalkebo Kontaktperson

charlotte.jalkebo@scania.com        +46736685750

Helena Wingbrandt Kontaktperson

helena.wingbrant@scania.com  +46701653736

 

Sales and Marketing & Commercial Operations


Lara Johansson Styrelseledamot

lara.johansson@scania.com   +46736880938

Petra Areskoug    Kontaktperson

petra.areskoug@outlook.com  +46700827765

Frida Haidari               Kontaktperson

frida.haidari@scania.com    +46700810197

 

IT


Rickard Ångman Styrelseledamot

rickard.angman@scania.com  +46703283909

Rolf Leek                 Kontaktperson

rolf.leek@scania.com    +46707220286

Johan Haidari     Kontaktperson

johan.haidari@scania.com  +46 700 86 90 92

Daniel Marouf           Kontaktperson

daniel.marouf@scania.com   +46700856100

Johan Katz               Kontaktperson

johan.katz@scania.com  +46706093699

Emma Leeb-Lundberg          Kontaktperson

emma.leeb.lundberg@scania.com     +46700883713

 

P&L


Jimmi Yang        Kontaktperson

jimmi.yang@scania.com +46700869268

Christina Widén       Vice ordförande

christina.widen@scania.com     +46707209210

Jonas Hävner       Styrelseledamot

jonas.havner@scania.com   +46701653700

Maria Leufven           Kontaktperson

Maria.Leufven@scania.com  +46700856262

Magnus Ramstedt Styrelseledamot

magnus.ramstedt@scania.com     +46700860552

Mehran Arefi-Sigaroodi Styrelseledamot

mehran.arefi@scania.com    +46707950289

Martin Lindberg Kontaktperson

martin.x.lindberg@scania.com    +46700812902

 

Oskarshamn


Emma Collin     Styrelseledamot

emma.collin@scania.com    +46700883749

 

Inköp


Emma Collin     Styrelseledamot

emma.collin@scania.com    +46700883749

 

Ferruform

Anders Eriksson         Ordförande AF Luleå

anders_k.eriksson@scania.com +46702202637

 

Finance & Business Control

Communications, Brand and Marketing

Mälardalens Tekniska Högskola

 


Christina Widén       Vice ordförande

christina.widen@scania.com     +46707209210

 

Scaniabilar Sverige

Göran Lingström Kontaktperson

goran.lingstrom@scania.com  +46703386412

 

Human Resources

Scania Indistrial Maintenace

Dynamate


Emma Collin     Styrelseledamot

emma.collin@scania.com    +46700883749