Revisorer

Här presenteras de som är valda som internrevisorer på AFs årsmöte. 

Anna Krishtal

anna.krishtal@scania.com +46739016267

Maria Lönnelid-Brauer

maria.lonnelid.brauer@scania.com  +46700827547