Revisorer

Här presenteras de som är valda som internrevisorer på AFs årsmöte. 

Gordana Ilic

gordana.ilic@scania.com +46700827161

Maria Lönnelid-Brauer

maria.lonnelid.brauer@scania.com  +46700827547