AF Styrelse

Styrelseledamöterna i Akademikerföreningen på Scania. Styrelsen väljs för ett år i taget.

Lisa Lorentzon
Ordförande och kontaktperson lisa.lorentzon@scania.com +46762091102
Christina Widén
Vice Ordförande och kontaktperson christina.widen@scania.com +46707209210
Emma Collin
Styrelseledamot och kontaktperson emma.collin@scania.com +46700883749
Jonas Hävner
Styrelseledamot och kontaktperson jonas.havner@scania.com +46701653700
Rickard Ångman
Styrelseledamot rickard.angman@scania.com +46703283909
Lovisa Appelberg
Styrelseledamot och kontaktperson lovisa.appelberg@scania.com +46739501796
bettina Kylefors
Kanslist och styrelseledamot bettina.kylefors@scania.com +46707520884
Magnus Ramstedt
Styrelseledamot och kontaktperson magnus.ramstedt@scania.com +46700860552
Hamed Yahyaei
Styrelseledamot och kontaktperson hamed.yahyaei@scania.com +46 707 400 818
Sateesh Nataraj
Styrelseledamot sateesh.nataraj@scania.com +46700827249
Thérèse Hellichius
Styrelseledamot therese.hellichius@scania.com tel:+46700869371