Tack för ditt medlemskap

Att vara medlem är bra för dig som individ men också för oss som kollektiv eftersom det bidrar till bättre arbetsvillkor för oss alla. Ju fler vi är, desto starkare förhandlingsförmåga har vi.

Av oss på AF får du råd och stöd 

Som medlem kan du kontakta oss både med små och stora frågor. Vi hjälper dig med tips och råd om hur du kan agera. Vi kan även vara med som stöd vid olika samtal. Har du en fundering eller fråga så tveka inte, utan kontakta oss.

Lön 

Vi tar fram Lönestatistikrapporter två gånger per år så att våra medlemmar ska kunna vara väl förberedda inför sitt lönesamtal. Statistiken baseras på våra medlemmars löner före och efter lönerevisionen. Förutom statistikrapporten här ger vi även personligaråd om lön tex inför byte av tjänst samt ger Personlig lönestatistik baserat på medlemmens roll, utbildning och erfarenhet. Läs mer.

Personstöd

Om du hamnar i ett utsatt läge på jobbet så stöttar vi dig. Vi hjälper till med tips och råd om hur du ska agera och kan även vara med som stöd vid olika samtal, tex rehab. Ofta är det bättre ju tidigare i processen vi kan vara med. Vi står på din sida och bevakar att dina rättigheter följs. Läs mer om Rehab, Trakasserier.

Arbetsrätt

Vi svarar på frågor om arbetsrätt, vad som gäller vid tjänstledighet, föräldraledighet, övertid och annat som är reglerat i kollektivavtalet. Läs mer.

Pension och försäkring

Vi informerar och guidar våra medlemmar inom om försäkringar och pension. Varje år bjuder vi också in en oberoende pensionsspecialist som föreläser och svarar på frågor. För oberoende råd utifrån din egen situation rekomenderar vi rådgivningstjänst.se. Läs mer.