Medlemsblad

Det är viktigt för oss att våra medlemmar är välinformerade om vad som händer på företaget. Under 2018 skickade vi ut 20 st medlemsblad.