Medlemsblad

Det är viktigt för oss att våra medlemmar är välinformerade om vår verksamhet och vad som händer på företaget. Under 2018 skickade vi ut 20 st medlemsblad. AF:s förtroendevalda deltar i många av Scanias och TRATONSs beslutforum och som medlem kan du alltid kontakta oss för mer information.