Medlemsblad

Det är viktigt för oss att våra medlemmar är välinformerade om vår verksamhet och vad som händer på företaget.  AF:s förtroendevalda deltar i många av Scanias och TRATONS beslutforum och som medlem kan du alltid kontakta oss för mer information.