Nyheter {from} {to} av 9

Nya lönestatistiken är här! New salary statistics!

2018-02-14

Mer eller mindre än 50 600 kr i lön? Medellönen för ingenjörer ligger på 50 600 kr i månaden. Det vet vi tack vare de drygt 70 000 ingenjörer som...

AF eskalerar Scanias agerande

2018-02-14

Medlemsblad #4 om att AF eskalerar Scanias agerande i förhandlingarna inför årets lönerevision. Member newsletter #4 about that AF escalates...

Jämställdhet och ledarskap

2018-02-14

Medlemsblad #3 om häftet ”Jämställdhet och ledarskap”, för att öka medvetenheten och engagemanget för jämställdhet på Scania. Member newsletter...

Fack och företag långt ifrån varandra i löneförhandlingarna

2018-01-29

Läs medlemsblad #2 om löneförhandlingar 2018. Read member newsletter #2 about salary revison 2018

Sexuella trakasserier

2018-01-11

Medlemsblad #1 2018 om att AF ger dig stöd vid sexuella trakasserier och hur du kan agera om du blivit utsatt eller är anklagad.   Member...

Coachande ledarskap

2018-01-11

Läs medlemsblad 30 om resultatet från enkäten om coachande ledarskap. Read member newsletter 30 about the result from the survey about coaching...

Löneväxling

2017-11-28

Läs medlemsblad 29 om löneväxling.  Read member newsletter 29 about salary exchange.

Hälsan fortsatt i Scanias regi tack vare samverkan

2017-11-03

Se medlemsblad 28 om att Hälsan ska fortsätta drivas i Scanias egen regi tack vare samverkan mellan AF och företaget.                            ...

Visa fler