Om Akademikerföreningen - AF

AF samlar alla akademiker på Scania som är med i ett Saco-förbund och företräder dem vid lokala fackliga förhandlingar med företaget. AF har funnits sedan 1956 och vi arbetar för att Scania ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för våra medlemmar. Idag är vi drygt 2900 medlemmar och växer stadigt.


 

Vi är inte ett fackförbund

Men vad är vi då? Jo, vi är en förening för tjänstemän på Scania som är med i ett fackförbund. Och inte vilket fackförbund som helst utan ett Sacoförbund.

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation. Saco samlar 22 självständiga fackförbund inom privat och offentlig sektor. Tillsammans representerar Saco över 650 000 akademikermedlemmar. www.saco.se

Om du är med i Sveriges Ingenjörer, Jusek, Naturvetarna eller något annat Sacoförbund så är vi på AF din fackliga representant här på Scania. Vi jobbar för att Scania ska bli ännu bättre för dig som akademiker. Bli medlem du också!

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är stort och brett. I korthet ska vi;

  • Värna medlemmars intressen och föra deras talan vid förhandling med Scania. 
  • Informera medlemmarna i fackliga och andra arbetsrelaterade frågor. 
  • Se till att vårt kollektivavtal Teknikavtalet följs.

I praktiken innebär det att vi är engagerade inom en mängd olika områden.

Arbetsmiljö

Mentorsprogram

Lön

Samverkan, förhandling och avtal

Koncernsamverkan - AF och TRATON

Uppdrag i de centrala förbunden

Information - medlemsblad och föreläsningar

Uppdrag i styrelser och andra forum

Personstöd

Opinionsbildning

Försäkringar och pension