Föreningen för akademiker på Scania

Akademikerföreningen samlar alla akademiker på Scania som är med i ett fackförbund inom Saco. Vårt mål är att Scania ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för våra medlemmar. Vi verkar för våra medlemmars intressen i flertalet förhandlingar, styrelser och forum inom Scania. AF har funnits sedan 1956. Idag är vi över 3000 medlemmar och växer stadigt.


 

Vi företräder medlemmar från 21 olika fackförbund

AF är inte ett fackförbund utan en förening för tjänstemän på Scania som är med i ett fackförbund. Och inte vilket fackförbund som helst utan ett Sacoförbund.

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation. Saco samlar 21 självständiga fackförbund inom privat och offentlig sektor. Tillsammans representerar Saco över 960 000 akademikermedlemmar. www.saco.se

Om du är med i Sveriges Ingenjörer, Akavi, Naturvetarna eller något annat Sacoförbund så är vi på AF din fackliga representant på Scania. Vi jobbar för att Scania ska bli ännu bättre för dig som akademiker. Bli medlem du också!

 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är stort och brett men i korthet ska vi;

  • Värna medlemmars intressen och föra deras talan vid förhandling med Scania. 
  • Informera medlemmarna i fackliga och andra arbetsrelaterade frågor. 
  • Se till att vårt kollektivavtal Teknikavtalet följs.

I praktiken innebär det att vi är engagerade inom en mängd olika områden såsom arbetsmiljö, försäkring och pension, koncernsamverkan, lön, opinionsbildning, personstöd mm. Läs mer om vårt uppdrag här.