Fackligt arbete och kollektivavtal på Scania

Vi, och våra medlemmar, är historiska, för vi en del av Den svenska modellen. Grunden till den sattes 1938. Den innebär att våra arbetsvillkor till största delen regleras av kollektivavtal och att arbetsrättslagar bara anger en miniminivå. Innehållet i kollektivavtalen förhandlas av fackförbunden och arbetsgivarna. Villkoren vi har idag är inget vi kan ta för givet utan det pågår en ständig dragkamp mellan arbetsgivarna och oss om hur villkoren ska se ut. För att vi ska kunna vara en stark förhandlingspart krävs aktiva klubbar och medlemmar samt en hög anslutningsgrad.

Vårt uppdrag

Förtroendevalda på Scania har en viktig roll att fylla. Vi har som uppgift att ha kontakten med arbetsgivaren och återkoppla medlemmarnas åsikter och behov. Vi kontaktar våra medlemmar vid större förändringar som påverkar dem så att de har möjlighet att tycka till - innan besluten fattas! 

 

Påverkan och samverkan

För att kunna påverka besluten så krävs det att vi är involverade tidigt och det är också en av principerna för vår samverkan med Scania. Därför sitter vi bland annat i både TRATON och Scanias styrelse.

Lagar, avtal och principer

Grunden för vårt arbete på Scania är Medbestämmandelagen (MBL). Den reglerar att vi har rätt till information om verksamheten och att Scania måste kalla oss till förhandling vid viktigare förändringar som påverkar organisationen.

Lagen om MBL reglerar också rätten till inflytande genom Kollektivavtal. På Scania är det kollektivavtalet Teknikavtalet som gäller.  

Förutom Teknikavtalet så har vi också lokala avtal, de kan skapas både på Scanias och vårt initiativ. Ett exempel på ett lokalt avtal som skapats tack vare vårt initativ är Inhyrningsavtalet.

Tillsammans med Scania har vi enats om Principer för vår samverkan, det viktigaste är att vi gemensamt anser: att samverka är en framgångsfaktor för Scania.

Principer för samverkan mellan facken och Scania

Medbestämmandelagen

Teknikavtalet

Lokala kollektivavtal på Scania