Teknikavtalet

Teknikavtalet är det kollektivavtal som gäller för tjänstemän på Scania.

Teknikavtalet förhandlas centralt av Sveriges Ingenjörer och brukar gälla två eller tre år i taget. Så länge det finns ett giltigt sådant så har vi Fredsplikt och kan då inte införa stridsåtgärder tex strejk.

Teknikavtalet omfattar alla anställda på arbetsplatsen och ger dig föräldralön, lön vid arbetsskada, sjuklön, tjänstepension - ITP och livförsäkring. Kollektivavtalet reglerar också övertidskompensation, restidsersättning med mera

I Teknikavtalet hittar du även bland annat Uppfinnaravtal, Omställningsavtal samt Löneprinciper och Löneavtal.  Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna har alla egna löneavtal.