Lokala kollektivavtal på Scania

Till skillnad från Teknikavtalet som förhandlas centralt och gäller på andra teknikföretag såsom Volvo, Eriksson, ABB etc. så finns de lokala avtalen. De berör bara oss på Scania och det är vi i egenskap av facklig representant och företrädare för våra medlemmar som förhandlar dem. Innehållet i de lokala avtalen är inte konstant utan något som vi både måste försvara och utveckla.

Nyligen har vi tex förhandlat så att vi åter får endagstraktamente, det försvann i samband med krisen 2009. Och från och med 1 april 2019 kan föräldralediga spara sina semesterdagar.

Andra exempel är Inhyrningsavtalet som reglerar hur stor andel konsulter vi har och hur långa uppdrag de får ha. Syftet med det avtalet är att kärnkompetensen ska finnas hos Scaniamedarbetare och att det vid eventuell nedgång ska vara enkelt att låta konsulter sluta och inte fastanställda.

För att kunna fortsätta värna våra medlemmars intressen har vi därför jobbat för ett starkt inflytande inom TRATON. Till stor del säkrades detta genom ett avtal om medbestämmande som tecknades med TRATON 2018. Arbetstagarrepresentanter från Scania har nu tre platser i TRATONS styrelse. Fördelningen av de tre platserna bestäms av det största facket och i dagsläget har AF, Unionen och Metall styrelseplatser. För att säkra att tjänstemännens frågor kommer på agendan inom TRATON är det viktigt att medlemsantalet i tjänstemannafacken, PTK*, fortsätter att öka. 

Vi driver de frågor som är viktiga för våra medlemmar så om du har en fråga du vill att vi ska driva hör av dig till en kontaktperson eller maila på brevlada.af@scania.com.