Medbestämmandelagen

Grunden för vårt arbete på Scania är Medbestämmandelagen (MBL). Den reglerar att vi har rätt till information om verksamheten och att Scania måste kalla oss till förhandling vid viktigare förändringar som påverkar organisationen. Tex chefstillsättningar, organisationsförändringar, förändring av verksamhet mm. Varje år deltar vi i ca 350 MBL-förhandlingar. MBL reglerar också rätten att teckna kollektivavtal.

 Läs mer om MBL på Scania här.