Principer för samverkan mellan facken och Scania

•Företagsledning och fack är jämställda parter
•Tidig involvering och delad information
•Gemensam kommunikation
•Integrering av fackens synpunkter i beslutsfattande
•Delat ansvar
•Problemlösning och en pragmatiskt inställning
Att arbeta tillsammans framgångsfaktor för Scania!