Arbetsmiljö

Ett av våra viktigaste uppdrag är att tillsätta Skyddsombud. Skyddsombuden väljs av AF styrelse och är medarbetare som är med i facket och som vill engagera sig för en bra arbetsmiljö. Läs mer om rollen som Skyddsombud här.

Förutom att våra skyddsombud deltar i de lokala arbetsmiljökommittéerna (L-AMK) så är vi också arbetstagarrepresentanter i Centrala Arbetsmiljökommittén (C-AMK). Där verkar vi tillsammans med företaget för att skapa en gemensam grund inom arbetsmiljöområdet och arbeta mot samma mål.