Information - medlemsblad och föreläsningar

Varje år skickar vi ut en mängd medlemsblad med information om vad vi gör och vad som händer på företaget. Vi har också medlemsmöten med inbjudna talare, både externa och interna. Stående inslag är pensions- och löneföreläsningar som återkommer varje år.

Eftersom att vi deltar i många av Scanias och TRATON:s beslutsforum kan våra medlemmar alltid kontakta oss för mer information.