Lön

Lön är en av våra medlemmars viktigaste frågor. Med utgångspunkt från det centrala löneavtalet förhandlar vi varje år lokalt på Scania om löneprocessen och löneutrymmet. För att få veta hur lönerevisionen upplevts gör vi en Löneenkät som skickas till våra medlemmar.

Vi tar fram Lönestatistikrapporter två gånger per år så att våra medlemmar ska kunna vara väl förberedda inför sitt lönesamtal. Statistiken baseras på våra medlemmars löner före och efter lönerevisionen. Förutom statistikrapporten här ger vi även personligaråd om lön tex inför byte av tjänst samt ger Personlig lönestatistik baserat på medlemmens roll, utbildning och erfarenhet. Läs mer om lön här.