Opinionsbildning

För att få gehör för frågor som vi anser är viktiga behöver vi ibland lyfta dem utanför Scania. Det gjorde vi till exempel i kampanjen #showusthemoney där vi uttalade oss i Dagens Eko och olika tidningar. Också i vårt arbete för att TRATON skulle listas även på Stockholmsbörsen har vi kommunicerat vår ståndpunkt i tidningar och radio.