Personstöd

Även om Scania är ett bra företag så händer det ibland att medarbetare hamnar i ett utsatt läge där de behöver stöd. Det kan bero på trakasserier, utmattning, låg prestation eller annat. Vi på AF stöttar då våra medlemmar med råd och stöd och deltar också som stöd i möten med HR och/eller chef. Läs mer här.

Vi har också möjlighet att ta hjälp av de centrala förbundens jurister som kan kan driva ärenden hela vägen upp i Arbetsdomstolen om det behövs.