Uppdrag i styrelser och andra forum

AF har representanter i en mängd olika forum. De tyngsta posterna är självklart styrelseplatserna i bla. TRATON, Scania och Scanias Resultatbonusstiftelse.
Eftersom Scania ingår i en global koncern representerar vi våra medlemmar både lokalt och globalt. I de globala forum representerar vi ofta hela tjänstemannakollektivet och inte bara våra medlemmar. Läs mer här.