Organisation

Organisatoriskt är vi en lokalavdelning till Sveriges Ingenjörer, men AF företräder samtliga Sacoförbundens medlemmar vid företaget. Vi har idag medlemmar från 14 olika förbund, bl.a Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, JUSEK, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna och DIK.

Föreningen drivs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs på ett år i taget. Styrelsen består av minst 7 ledamöter och vi strävar efter att spegla företagets struktur vid sammansättningen. Den fackliga erfarenheten ger bredd och en överblick över företagets arbetssätt. Genom ett aktivt deltagande i styrelsearbetet kan denna kunskap spridas inom företaget. Vårt lokala kunnande kompletteras av ett gott stöd från våra centrala förbund och genom våra förtroendevalda i organisationen har vi ett brett kontaktnät i företaget.