Representation

Genom PTK-L har AF valt arbetstagarrepresentanter till styrelser och mötesforum.

PTK-L
PTK är en förhandlings- och samverksorganisation, som representerar ca 700 000 privatanställda tjänstemän genom 27 medlemsförbund. PTK samarbetar inom förhandling, utbildning och information.www.ptk.se

På lokal nivå har man PTK-L och i Scanias fall består PTK-L av AF, Unionen och Ledarna. 

Styrelserepresentation
Scania CV AB, VW Truck & Bus GmBH, Scania IT, Scania-Bilar Sverige, Dynamate Industrial Services, Mälardalens Tekniska Gymnasium

SRB - Scanias ResultatBonusstiftelse 
Stiftelsen förvaltar resultatbonusen som har som syfte att premiera de anställda för gjord arbetsinsats. Mer info här.

SEC - Scania European Committee

Jubileumsfonden 

Scaniarådet