Föräldraskap

Publicerad: Måndag 20 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF anser att Scania ska fylla ut Försäkringskassans ersättning vid VAB

Ett jämlikt uttag av VAB-dagar skapar mer jämlika möjligheter för män och kvinnor att utvecklas i sin yrkesroll. Genom att Scania fyller ut VAB-ersättningen från Försäkringskassan på samma sätt som föräldralön så minskar eventuella ekonomiska hinder för ett jämställt uttag.

 

  • AF anser att fler semesterdagar ska kunna sparas vid föräldraledighet

Vid uttag av föräldraledighet minskar intjänandet av semesterdagar. Det gör att många föräldrar har svårt att ta ut önskad ledighet året efter att de varit föräldralediga. AF anser att det ska vara möjligt att spara fler semesterdagar vid föräldraledighet, än de idag avtalade.

 

  • AF anser att det ska vara möjligt att dela upp föräldra-ledigheten utan att förlora fortsatt föräldralön

Idag kan föräldralönen enbart utges för en sammanhängande ledighetsperiod. Genom att göra möjligt för föräldrarna att dela upp sin föräldraledighet med bibehållen föräldralön skapas en ökad flexibilitet hos både arbetsgivare och individ.