Hållbarhet

Publicerad: Måndag 20 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF arbetar för att det ska vara enkelt, hållbart och tidseffektivt att förflytta sig

För att underlätta tvärfunktionellt arbete och möjligheten att klara arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid ska det vara smidigt att förflytta sig till och från samt mellan sina arbetsplatser.

Scania behöver intensifiera arbetet med flexibla, hållbara och effektiva lösningar - såsom bilpooler, elcyklar, on demand transporter och färdplaneringsstöd. Samtidigt behövs fler omklädningsrum och inhägnade områden för cyklar.

 

  • AF anser att friskvårdsbidrag ska införas

Friskvårdsbidrag ska betalas ut för ökad valfrihet. Medarbetaren kan då välja att använda friskvårdsbidraget till Gröndal eller annat alternativ.

 

  • AF anser att alla medarbetare ska ges möjlighet till Personalstöd

Medarbetare i Oskarshamn har idag möjlighet att kostnadsfritt få extern rådgivning av jurist, ekonom eller beteendevetare i privata frågor. AF anser att denna förmån ska gälla för alla Scanias medarbetare.