Jämställdhet & Mångfald

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF kräver att Scania aktivt arbetar mot löne- och karriärsdiskriminering

Scania måste aktivt arbeta för att eliminera gapet mellan kvinnors och mäns löner och att lönekurvan inte ska plana ut efter en viss ålder. Oavsett om det beror på osakliga löneskillnader eller olika möjligheter att göra karriär så är det inte förenligt med vad Scania står för.

 

  • AF arbetar för en ökad jämställdhet och mångfald bland personer i de högre karriärstegen

Alla engagerade och kompetenta medarbetare ska ges samma möjlighet att nå ledande och beslutsfattande positioner inom företaget. Det ökar Scanias attraktionskraft som arbetsgivare, gör att medarbetare stannar och bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen.