Kompetens

Publicerad: Måndag 20 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF arbetar aktivt för att företaget ska värdesätta akademisk kompetens

Med sin akademiska utbildning har medarbetaren själv investerat i sin kompetens. För att omsätta den investeringen i företagets konkurrenskraft behöver Scania värdesätta den. Medarbetaren behöver samtidigt ges möjlighet att kontinuerligt vidareutveckla sin akademiska kompetens.

 

  • AF vill att karriärvägar ska vara tydligt beskrivna och synliga

Alla, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar till att planera sin karriär. Det kräver tydliga karriärvägar för alla anställda och en transparens i hur Scania värderar olika befattningar.

 

  • AF vill att företaget ska kommunicera sitt långsiktiga kompetensbehov

För att behålla och attrahera kompetens behöver Scania uppmuntra och ge förutsättningar för vidareutbildning. Allas utvecklingsplaner ska harmonisera med framtida kompetensbehov vilket bidrar till Scanias konkurrenskraft.