Lön

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF kräver att lönebildningen ska baseras på prestation och utbildning

Det ska finnas en tydlig koppling mellan arbetsprestation, utbildning och lön. Samtliga medarbetare ska få en tydlig motivering till lönesättningen och därmed få möjlighet att förbättra sin löneutveckling.

 

  • AF kräver att löneprocessen följs

Den gällande löneprocessen beskrivs i Teknikavtalet. Under de senaste åren har avvikelser från denna process rapporterats på Scania. För att säkerställa att processen följs behöver alla medarbetare och chefer ha tillgång till korrekt och pedagogiskt utformad information.

 

  • AF kräver adekvat och obligatorisk lönesamtalsutbildning för chefer

Väl planerade och utförda lönesamtal är goda tillfällen att synliggöra kompetens och prestation. I kombination med fungerande utvecklingssamtal bidrar de dessutom till att synliggöra medarbetares karriärambitioner.

 

  • AF arbetar för att Scania ska ha ett konkurrenskraftigt relativt löneläge

Ett konkurrenskraftigt löneläge krävs för att uppmuntra och locka akademiskt utbildade att både söka sig till och stanna på Scania. Lönen och löneutvecklingen är idag den främsta anledningen till att tjänstemän väljer att lämna Scania.

 

  • AF vill att det ska finnas möjlighet till löneväxling

Det bör finnas möjlighet till löneväxling i form av att byta en del av lönen mot pension.