Jämställdhet och mångfald

Att Scania är ett jämställt företag med bra mångfald anser AF är viktigt.

Publicerad: Tisdag 25 mar 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 27 apr 2016

Behov av hjälp och stöttning?

Kom gärna till oss om du känner dig utsatt för trakasserier eller anser dig ha blivit diskriminerad. Vi finns här för att hjälpa dig. AF tolererar inte några former av kränkande särbehandling eller trakasserier.

"Respekt för individen är ett av Scanias tre kärnsvärden och en hörnpelare i vårt mångfaldsarbete. Det skall finnas utrymme för olikheter och företaget skall genomsyras av ett inkluderande arbetsklimat. 

     - Scania Handlingsplan Mångfald & Jämställdhet