Lön

Många av våra medlemmar anser att lönearbetet är väldigt viktigt. Här kan du läsa om processen och vad AF jobbar för.

Publicerad: Tisdag 25 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 1 nov 2016

  • AF arbetar för en individuell och differentierad lönesättning

  • AF förhandlar för gruppen som helhet

  • AF förhandlar individuellt då medlemmen så begär.