Har jag rätt lön?

Detta är en av de vanligaste frågorna som kommer till oss.

Publicerad: Onsdag 23 apr 2014

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

Ta hjälp av den lokala statistik som AF skickar ut varje år tillsammans med SACO lönesök för att ta reda på om du har rätt lön, men tänk på att din prestation spelar stor roll, liksom examensår, antal år i arbetslivet, övertidsersättning och andra förmåner. Använd statistik från olika källor och jämför på ett antal olika plan för att få en så komplett bild som möjligt.

Om du vill ha hjälp med statistik eller om du misstänker att du inte har rätt lön - kontakta oss!