Lönesamtal

Du påverkar din lön genom ditt lönesamtal!

Publicerad: Onsdag 23 apr 2014

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

Genom lönesamtalet har du möjlighet att påverka ditt lönepåslag genom att berätta om dina förväntningar och berätta vad du har genomfört för din chef. 

Att ha lönesamtal med lönesättande chef är en rättighetet som ingen kan ta ifrån dig. Om du blir nekad lönesamtal - kontakta oss!

Förberedelser

  • Förbered dig väl
  • Undersök ditt marknadsläge
  • Värdera din prestation
  • Bestäm ett mål

Under samtalet

  • Presentera dina ståndpunkter
  • Argumentera i termer av kompetens, ansvar och prestation
  • Håll en professionell attityd

Kom gärna in till vårt kontor i byggnad 117 för råd eller hämta en av våra lönesamtalsbroschyrer för mer stöd och råd inför ditt samtal.