Nulägesbild

Publicerad: Fredag 20 apr 2018

Senast uppdaterad: Fredag 20 apr 2018

Företag och fack träffas för en gemensam genomgång om förutsättningarna inför årets lönerevision tex företagets läge, personalomsättning och rådande marknad där man uppmärksammat behov om särskilda lönejusteringar.

Företag och fack delger varandra den information som kommer att gå ut till medarbetare respektive chef.