Välkommen till oss!

Centrala Saco-rådet i Stockholms stad är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Centrala Saco-rådet i Stockholms stad representerar Sacoförbunden i samverkan och MBL, anordnar utbildningar för förtroendevalda och skyddsombud.

Vill du engagera dig som lokalfacklig eller skyddsombud kan du kontakta din lokalförening eller dina förbundsrepresentanter i Sacorådets styrelse.

Webbplatsen uppdateras och utvecklas löpande. Om du vill föreslå något innehåll till hemsidan, har frågor eller hittat några felaktigheter så är du välkommen att kontakta Sacosrådets webredaktör Eva Nordin.

 

 

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 25 SEPTEMBER

Samverkansutbildning

Sacos kansli 09:00 - 16:30

ONSDAG 9 OKTOBER

Utbildning Arbetsmiljö

Sacos kansli 09:00 - 16:30

ONSDAG 30 OKTOBER

Ordförandeträff

Sacorådets kansli 12:00 - 16:30