Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Stockholms stad är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Centrala Sacorådet i Stockholms stad representerar Sacoförbunden i samverkan och MBL, anordnar utbildningar för förtroendevalda och skyddsombud.

Vill du engagera dig som lokalfacklig eller skyddsombud kan du kontakta din lokalförening eller dina förbundsrepresentanter i Sacorådets styrelse.

Webbplatsen uppdateras och utvecklas löpande. Om du vill föreslå något innehåll till hemsidan, har frågor eller hittat några felaktigheter så är du välkommen att kontakta Sacosrådets strateg Eva Nordin.