Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Stockholms stad är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Centrala Sacorådet i Stockholms stad representerar Sacoförbunden i samverkan och MBL, anordnar utbildningar för förtroendevalda och skyddsombud.

Vill du engagera dig som lokalfacklig eller skyddsombud kan du kontakta din lokalförening eller dina förbundsrepresentanter i Sacorådets styrelse.