TORSDAG 27 APRIL
Saco-kansliet i Stockholms stad

Årsmöte Sacorådet Stockholms stad

17:30 - 19:30

Saco-kansliet, Hallvägen 14, T-bana Globen

Tiden för årsmötet är preliminär och inbjudan skickas ut till Sacorådets medlemmar senast 10 dagar innan årsmötet.

Sacorådet består av dels en ledamot utsedd av lokal Sacoförerning på förvaltningarna, dels en ledamot för varje företrätt förbund i staden, därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar för varje företrätt förbund i staden, dock högst fem.

Kontakt vid frågor Birgitta Naess birgitta.naess@stockholm.se 08-508 40 623