ONSDAG 10 MAJ
Saco-kansliet i Stockholms stad

Ordförandeträff

09:00 - 13:00 (Frukost från 08:30)

Saco-kansliet, Hallvägen 14, T-bana Globen

Inbjudan till ordförandeträff på temat Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Kom och lyssna och diskutera med Lii Drobus, projektledare på Socialförvaltningen om hur arbetet med handlingsplanen fortskrider. Hur går det med stadens förhoppning om att planen ska förstärka och utveckla socialtjänstens verksamhet? Vad har uppnåtts och vad återstår? Förbered er gärna med att kolla av hur arbetet går på din förvaltning.

Ordförande samt ytterligare två ledamöter från varje lokal Sacoförening är välkomna. Även Centrala Sacorådets styrelse är välkomna!

Ordförandeträffen inleds klockan 9.00 och frukost kommer finnas från 8.30. Ordförandeträffen avslutas med gemensam lunch som Sacorådet bjuder deltagarna på.

När du anmält dig ska det skickas en bekräftelse till den e-postadress du angett. Denna kan komma att hamna i din skräppost.

Kontakt vid frågor Birgitta Naess birgitta.naess@stockholm.se 08-508 40 623