TORSDAG 12 JANUARI
Stockholm

Styrelsemöte

14:30 - 16:00

Hallvägen 14

Välkommen styrelsen på årets första möte!

Kallelse