Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Stockholms stad är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Sacorådet i Stockholms stad representerar Saco i olika samverkansforum, handlägger förhandlingar, anordnar utbildning och arbetar med informationsspridning.

Vill du engagera dig som lokalfacklig eller skyddsombud kan du kontakta din lokalförening eller dina förbundsrepresentanter i Sacorådets styrelse.

Den här lokala webbplatsen riktar sig främst till dig som är förtroendevald inom Saco i Stockholms stad som skyddsombud eller i styrelseuppdrag. Informationen på hemsidan är vägledande information till skyddsombud och andra förtroendevalda inom Saco i Stockholms stad. Söker du stöd i lagstiftning eller andra officiella dokument i olika frågor bör du hämta information direkt från dem och från akademisk litteratur. Tips på vidare läsning hittar du under fliken LAGAR, AVTAL & LÄNKAR.

Webbplatsen kommer att uppdateras och utvecklas löpande. Om du vill föreslå något innehåll till hemsidan, har frågor eller hittat några felaktigheter så är du välkommen att kontakta Sacosrådets arbetsmiljösamordnare David Hellberg.