TORSDAG 9 MARS
Saco-kansliet i Stockholms stad

Centrala Sacorådets styrelse sammanträder(8)

Saco-kansliet, Hallvägen 14, T-bana Globen

Sacorådets styrelse består av ordförande och en representant från respektive Sacoförbund som har lokalförening i Stockholms stad.

Sacorådets styrelse sammanträder vid tio tillfällen under verksamhetsåret. På dagordningen står bland annat aktuella frågor i Cesam (Stadens centrala samverkansgrupp) och förbundsspecifika frågor som de enskilda förbundsrepresentanterna lyfter. Har du frågor som du vill att Sacorådets styrelse ska behandla, kontakta Saco-kansliet eller din förbundsrepresentant i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "om oss" i menyraden ovan.

Kontakt vid frågor Birgitta Naess birgitta.naess@stockholm.se 08-508 40 623