ONSDAG 11 OKTOBER

Cesam sammanträder(4)

Stockholms stads budget för 2018 presenteras i Cesam

I Stockholms stads centrala samverkansgrupp deltar representanter för stadsledningskontoret och representanter för fackliga samverkansparter, däribland Saco. I Cesam behandlas stadsövergripande frågor av principiell karaktär.