Om oss

Centrala Sacorådet i Stockholm stad är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Publicerad: Torsdag 5 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 6 okt 2017

Sveriges akademikers centralorganisation är en centralorganisation för 23 fackförbund. I Stockholms stad ansvarar Saco för samverkan med arbetsgivaren och de enskilda förbunden ansvarar för förbundsspecifika frågor så som kollektivavtal, lönefrågor, rehabiliteringsärenden och andra individärenden.

Saco i Stockholms stad består av ett Sacoråd bestående av representanter från de fackförbund inom Saco i Stockholms stad som önskar representation i rådet. Idag arbetar tre personer på heltid för Sacorådet i Stockholms stad, de enskilda förbunden har även personer som arbetar heltid eller deltid för sina förbund inom Sacorådet i Stockholms stad. Sacorådet i Stockholms stad arbetar från Stockholms stads lokaler på Hallvägen 14 i Slakthusområdet.

Stockholms stads organisation är sådan att de enskilda förvaltningarna ofta liknas vid en egen arbetsgivare. På samma sätt har Saco lokalaföreningar på förvaltningarna. Dessa föreningar är i mycket självstyrande och Sacorådet är inte överordnad de lokala föreningarna.