Sacorådets styrelse

Sacorådets styrelse i Stockholms stad består idag av ordförande och 7 ordinarie ledamöter. Även den fackliga sekreteraren och arbetsmiljösamordnaren närvarar vid styrelsemöten utan rösträtt. Ordföranden, den fackliga sekreteraren och arbetsmiljösamordnaren är förtroendevalda på heltid för Sacorådet i Stockholms stad. Vill du komma i kontakt med Sacorådet kan du vända dig till någon av dessa, vill du komma i kontakt med ditt förbund i styrelsen kan du vända dig till ditt förbunds ledamot.

Publicerad: Fredag 6 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 6 okt 2017

Sacorådets styrelse 2017-2018

Ordförande

Anna-Maja Hellberg
anna-maja.hellberg@stockholm.se
Tel: 08-508 40 624

Arbetsmiljösamordnare

David Hellberg
david.hellberg@stockholm.se
Tel: 08-508 40 626

Styrelsens ledmöter

Mikael Fallmo (JUSEK)
mikael.fallmo@stockholm.se
Tel: 08-508 08 901

Krassimira Gonzalez (Sveriges Psykologförbund)
krassimira.gonzales@stockholm.se
Tel: 08-508 18 368

Malin Fröjmark (Akademikerförbundet SSR)
malin.frojmark@stockholm.se
Tel: 08-508 40 627

Cecilia Lamke (Sverigies Arbetsterapeuter)
cecilia.lamke@stockholm.se
Tel: 08-508 06 728

Per Johansson (DIK)
per.g.johansson@stockholm.se
Tel: 08-508 40 628

Tibor Muhi (Sveriges Ingenjörer)
tibor.muhi@stockholm.se
Tel: 0700 904 448

Weronica Rydoff (Naturvetarna)
weronica.rydoff@stockholm.se
Tel: 08-508 28 963